Bartík, J., Kopacz, J., Nývltová Fišáková, M., Přichystal, A., Šebela, L., & Škrdla, P. (2018). Question of chert exploiting on the Stránská skála Hill (Brno-Slatina, Czech Republic) by the Bell Beaker People. Journal Of Neolithic Archaeology, , 185-202. doi:10.12766/jna.2018S.10