Bartík, J., Kopacz, J., Nývltová Fišáková, M., Přichystal, A., Šebela, L., & Škrdla, P. (2018). Question of chert exploiting on the Stránská skála Hill (Brno-Slatina, Czech Republic) by the Bell Beaker People. Journal of Neolithic Archaeology, 20(2), 185–202. https://doi.org/10.12766/jna.2018S.10