Mansouri 2020: M. Mansouri, Kutahi: A Pottery Neolithic Culture in the Shiraz Plain, Fars, Iran. JNA 22, 2020, 1–14. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2020.1.