Rinne 2012: C. Rinne, Einleitung. JNA, 2012. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2002.51.