Rinne/Viehmeier 2012: C. Rinne/S. Viehmeier, Das Kollektivgrab Odagsen II. JNA, 2012. DOI: https://doi.org/10.12766/jna.2002.73.